Εμβαδόν τριγώνου

trigono

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή-μετακινώντας τις κορυφές του τριγώνου A, B και C, μας δίνει κάθε φορά το εμβαδόν του τριγώνου που προκύπτει.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s